Coronapandemin

Exportföretag drabbade men få flyttar hem produktion

2:03 min
  • Pandemin har drabbat små- och medelstora företags exportkedjor hårt, men bara ett av tio företag har bytt till svenska producenter. Det visar en undersökning som Exportkreditnämnden, EKN, låtit demoskop göra.
  • Hälften av exportföretagen har under pandemin haft problem med utländska underleverantörer.
  • "Många söker nu alternativa leverantörer, för att minska sårbarheten" säger Stefan Karlsson, chefsekonom Exportkreditnämnden.