SOS Alarm

Ökning av antalet samtal om självmord

  • Antalet samtal till SOS alarm som rör självmord har ökat med 14 procent under året. 
  • Under förra året, januari-november, var det nästan 10 402 samtal som räknades in i statistiken, i år 11 900 samtal.
  • Ökningen förklaras delvis med coronapandemin och efterföljande samhällsförändringar.

Siffrorna i artikeln har uppdaterats. I SOS Alarms första statistik/uträkning hade ett antal samtal registrerats flera gånger. Det totala antalet larm har nu räknats ner.