Nybygge

Älmhults nya bostadsområde – plats för drygt 600 bostäder

1:32 min
  • Älmhults nästa stora bostadsområde, Furulund, kommer ligga norr om Älmhults handelsplats.

  • Nyligen har Älmhultsbor kunnat lämna sina synpunkter på det planerade området som idag är täckt av skog.

  • "Älmhultsborna var mycket positiva till att det byggs och att Älmhult växer", säger kommunens stadsarkitekt Arpine Minasyan.