TVIST OM KONSTINTÄKTER

Konstnär vann mot Kungälvs kommun

2:09 min

Kungälvs kommun ska ersätta konstnären Astrid Sylwan för förlorad inomst med 185 700 kronor. Det blev domen i målet som ses som mycket viktigt för svenska konstnärers rätt till ersättning vid avtalsbrott.

– Det är fantastiskt, helt fantastiskt, jag är så lycklig, så lättad. Anspänningen var enorm, jag har inte sovit en blund i natt. Domen var på 23 sidor och på punkt efter punkt fick jag rätt. Åh, så skönt!

Astrid Sylwan och flera andra konstnärer skulle ha ställt ut på den kommunala konsthallen Strandverket i Marstrand våren 2019. Men Kungälvs kommun beslutade att stänga verksamheten utan att ersätta konstnärerna. När Sylwan begärde ersättning för förlorad inkomst för fyra månaders arbete sa kommunen nej. De hävdade att det aldrig funnits något avtal med konstnären och att konsthallens konstnärlige ledare inte hade befogenhet att sluta avtal.

Men enligt domen i Göteborgs tingsrätt gäller det muntliga avtal som fanns och nu ska kommunen nu betala 185 700 kronor till Sylvan och ersätta hennes rättegångskostnader på drygt 630 000 kronor.

Det här innebär att även tre andra andra konstnärer som skulle ha ställt ut på Strandverket kan komma att kräva ersättning från Kungälvs kommun.

Katarina Renman Claesson, jurist på Konstnärernas riksorganisation (KRO) säger att det är en mycket viktig dom.

– Ja, den innebär några väldigt viktiga klargöranden. Dels att den ordning man har för att ingå avtal när när det gäller konstutställningar är bekräftat att den håller juridiskt, att de muntliga avtal som man inleder med är bindande juridiskt. Sedan innehåller den också en del där man har prövat om den tid en konstnär lägger ner inför arbetet med en utställning också kan vara ersättningsgill.