Ointresse för ekologisk odling

Intresset bland bönderna för ekologisk odling verkar inte speciellt stort. Regeringens ambition är att den ekologiskt odlade arealen ska fördubblas fram till 2005, men kontrollföreningen för ekologisk odling, Krav, har det senaste året bara fått fyra nya medlemmar.
Pelle Fredriksson på Krav säger till Ekot att resultatet är en besvikelse och att konsumenterna kommer att få svårt att hitta svenskodlade, kravmärkta produkter. En tänkbar orsak till den låga medlemsökningen är enligt Krav att bidragsreglerna för ekologiskt jordbruk höll på att omarbetas när ansökningstiden till Krav gick ut, vilket har gjort att lantbrukarna haft svårt att planera för en omställning till ekologisk produktion.