Färja åter till hamn efter brand

Passagerarfärjan Sassnitz som på söndagskvällenl drabbades av en brand i ett av maskinrummen under resa mot Trelleborg, hade på måndagsförmiddagen bogserats tillbaka till Sassnitz. Ombord på färjan finns 235 personer, varav ett 80-tal svenskar. De som vill erbjuds nu plats på en färja som beräknas anlända Trelleborg klockan fem på måndag eftermiddag.
När larmet kom vid klockan åtta på söndagskvällen, förbereddes evakuering och ett stort räddningspådrag utlöstes, men vid tio-tiden hade branden släckts, utan att någon människa skadats. Ombord finns ca 235 människor, varav 66 besättningsmän. Av passagerarna uppgavs ett drygt 80 tal vara svenskar. Passagerarna skulle enligt rederiet erbjudas att resa till Sverige med ordinarie färja klockan halv två måndag eftermiddag. Vad som orsakade branden är fortfarande oklart.