MSB

Stora skillnader i tillsynen av sprängämnen

1:57 min
  • Efter flera uppmärksammade sprängdåd fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i våras uppdrag av regeringen att kartlägga kommunernas tillstånds- och tillsynsarbete för hanteringen av sprängämnen.
  • Kartläggningen visar nu på skillnader mellan kommunerna och att det i flera svenska kommuner inte har skett någon tillsyn, bland annat på grund av kunskapsbrist och att kommunerna prioriterat bland annat tillsyn av försäljningen av fyrverkerier istället.
  • I flera fall har civila sprängämnen använts till illegala sprängningar och för att minska den risken föreslår MSB nu bland annat kunskapshöjande åtgärder och ett ökat samarbete mellan kommuner och polis.