Miljö

Ny kartläggning av mikroplaster i Östersjön

0:52 min

Utsläppen av mikroplaster i samhället måste minska och fler åtgärder behövs. Det menar forskare från bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet som deltagit i projektet.

Kartläggningen visar bland annat att över hälften av den mikroplast som finns i Östersjön, kommer dit via dagvatten och avloppsvatten.

Trots att reningsverken avskiljer omkring 93 procent, så förs över 90 ton mikroplaster ut i Östersjön varje år den vägen. Från det avloppsvatten som inte renas, tillförs 120 ton mikroplaster årligen.

Plastens miljöpåverkan är än så länge begränsad, säger forskarna i ett pressmeddelande. Men eftersom utsläppen är stora och plast bryts ned så långsamt, riskerar vi snart att se större negativa effekter på vattnet och de organismer som lever där.