Nationell stödtelefon

Fler samtal än någonsin till Kvinnofridslinjen 2020

2:00 min
  • Samtalen till Kvinnofridslinjen har ökat under 2020 – inte under något tidigare år har verksamheten tagit emot lika många samtal.
  • Under januari till och med november 2020 inkom i snitt 129 samtal per dygn.
  • Det kan vara ett tecken på större medvetenhet om att det finns hjälp att få, enligt Åsa Witkowski, verksamhetschef på Kvinnofridslinjen.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset – på uppdrag av regeringen.

Linjen är öppen dygnet runt för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga till kvinnorna kan få hjälp via linjen.

Under januari till och med november 2020 hade Kvinnofridslinjen besvarat fler samtal än under hela 2019, enligt siffror som Ekot har tagit del av.

– Det är sorgligt att ett land som brukar beskrivas som världens mest jämställda fortfarande har så mycket våld mot kvinnor så att det är ett sånt stort behöv av stöd. Samtidigt är det bra att vi kommit så långt i vårt jämställdhetsarbete så att det trots allt finns hjälp att få, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på Kvinnofridslinjen.

Runt jul och nyår sker vanligtvis en ökning av samtalen till linjen. Toppen för 2019 skedde dagen före nyårsafton, den 30 december. Under det dygnet besvarades 204 samtal.

– För de vanliga kontakter man har inom socialtjänsten, eller en terapeut, eller vårdcentralen kanske är stängt under jul och nyår. Så då väljer man andra alternativ, säger Åsa Witkowski.