Delade Mostar går till val för första gången på 12 år

2:01 min
  • På söndagen går den bosniska staden Mostar till val för första gången på 12 år.
  • Mostar har blivit en symbol för den etniska splittringen i Bosnien Herzegovina – staden befolkas framförallt av bosniaker och kroater, och de båda grupperna har sina egna skolor och fotbollsklubbar, separata el- och vattensystem.
  • Men nu hoppas många att valet kan bli början på en förändring.