I offentlig sektor

Kvinnor dominerar på högre tjänster

1:59 min
  • Antalet kvinnliga chefer och handläggare har ökat kraftigt i den offentliga sektorn de senaste dryga tio åren, enligt siffror från Sveriges kommuner och regioner och SCB.
  • Av alla chefer som anställts under åren 2014 till 2018 var sju av åtta kvinnor. 
  • "Det är ingen tvekan om att det beror på att kvinnor dominerar inom högre utbildning", säger Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet.