Skola

Engelska skolan planerar att införa betyg i årskurs 4

2:00 min
  • Sveriges största friskolekoncern inom grundskolan – med sammanlagt 38 grundskolor – kommer till hösten att införa betyg i årskurs 4 på alla sina skolor.
  • Detta under förutsättning att riksdagen inom kort säger ja till regeringens förslag och öppnar för den möjligheten.
  • "Vi tror att det bidrar till att skapa en trygghet för våra elever", säger utbildningschef Annakarin Johansson Sandman.

Idag får grundskoleelever sina första betyg i sjätte klass. Nyligen gick regeringen fram med ett förslag om att alla skolor som vill ska få införa betyg tidigare, från fjärde klass. Det här var något som Liberalerna fick igenom i januarisamarbetet och som riksdagen väntas rösta ja till inom kort.

Men att införa betyg i lägre årskurser har varit en omdebatterad fråga i svensk politik under lång tid. Många kritiska röster har höjts, från bland andra Skolverket, Barnombudsmannen, de båda lärarfacken och Sveriges elevråd.

En återkommande invändning har varit att det saknas forskningsstöd för att det skulle gagna barns kunskapsinlärning. En annan farhåga är att det skulle kunna bidra till att stressa barn.

Men på Internationella Engelska Skolan, där fyra av koncernens skolor deltagit i en flera år lång försöksverksamhet med tidigare betyg, är betygsstress inte något som varit ett stort problem, enligt skolornas egna utvärderingar.

– Det har varit några få fall. När man upptäcker att de känner sig stressade har man tidigt sett vikten av att bjuda in föräldrar och lärare till ett gemensamt samtal om vad syftet med betygen är och hur det fungerar, för att lugna och stötta, säger utbildningschef Annakarin Johansson Sandman.

Två av de andra större friskolekoncernerna, Kunskapsskolan och Academedia, har inte fattat beslut på koncernnivå om att införa tidigare betyg permanent.