Koldioxidlagring i svensk berggrund

7:47 min

För första gången ska den svenska berggrunden kartläggas med syfte att hitta en viss typ av basalt, en vulkanisk bergart, som kan användas för lagring av industriinfångad koldioxid.

Kartläggningen sker i ett samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet och pappersindustriföretaget BillerudKorsnäs med stöd av Energimyndigheten.

Tanken är att utveckla ny teknik för att fånga in koldioxid från pappers- och massaindustrins utsläpp, och undersöka om det skulle gå att lagra den i basalt nära pappers- och massafabriker.