Coronakomissionen

Hallengren KU-anmäls av KD

1:00 min
  • I anmälan som Ekot tagit del av pekar KD bland annat på uppgifterna som Svenska Dagbladet rapporterat om, att medarbetare på socialdepartementet försökt få ta del av coronakommissionens delbetänkande innan det blev offentligt.
  • Kristdemokraterna menar att socialminister Lena Hallengrens agerande och hur regeringen har förhållit sig till coronakomissionens självständighet måste granskas av konstitutionsutskottet.
  • "Om de uppgifter som har publicerats är korrekta så anser jag att är Socialdepartementets agerande är anmärkningsvärt. Man har dels försökt få loss information som man inte hade rätt till och dels lagt sig i presentationen av coronakomissionens betänkande på ett olämpligt vis", säger Andreas Carlson är Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen till Ekot.