Hälsa

Låg socioekonomisk bakgrund ger sämre vård vid hjärtstopp

1:46 min
  • Personer med låg socioekonomisk bakgrund som får hjärtstopp under tiden som de är inlagda på ett sjukhus löper större risk att dö.
  • I en studie vid Linnéuniversitetet var 28 procent av patienterna med låg socioekonomisk bakgrund vid liv 30 dagar efter hjärtstoppet, mot 32 procent av de med hög socioekonomisk status. 
  • Forskarna har studerat 24 000 fall av hjärtstopp där patienterna redan är inlagda på sjukhus, tidigare forskning på området har gällt hjärtstopp utanför sjukhusen.