Lagförslag

JO avvisar pandemilag – uppfyller inte kraven

0:23 min
  • Justiteombudsmannen avvisar regeringen förslag till pandemilag i nuvarande form.
  • JO:s remissvar pekar på att förslaget inte uppfyller de högt ställda krav som bör ställas på en lagreglering av det här slaget och att flera frågor behöver belysas närmare.
  • Enligt JO är det är svårt för riksdagen att bedöma om konsekvenserna av de åtgärder som kan bli aktuella blir rimliga.