Liten effekt av ändring

Asylsökande flyttar till utsatta områden trots att de förlorar stöd

2:00 min
  • Trots att asylsökande som flyttar till utsatta områden förlorat rätten till dagersättning sedan den 1 juli 2020 så flyttar fortfarande många dit. 
  • Sedan regeländringarna infördes har ungefär 400 personer fått avslag på ansökan om dagersättning på grund av att de flyttat till ett listat område. 
  • Sozan, som är asylsökande och bor i Tensta, säger att det är svårt att hitta boende i andra områden.