Coronapandemin

Fler ute i naturen under pandemin

2:00 min

Allt fler svenskar har tagit sig ut i naturen under coronapandemin, enligt en ny undersökning. Hör mer i Klotet.

Mellan juli och oktober skickade Andreas Skriver Hansen, kulturgeograf vid Göteborgs universitet, och Göteborgsregionen ut en enkät till personer i Västra Götaland som var 16 år och äldre.

Hälften av de 1 500 personer som svarade uppgav att deras friluftsvanor hade ändrats. De är till exempel ute mer och besöker nya platser under coronapandemin.

– Fler människor som traditionellt inte är naturintresserade får intresse för naturen. Det är intressant eftersom vi i Sverige har en friluftspolitik där vi vill se att fler unga människor tar sig ut, säger Andreas Skriver Hansen.

Hälften av dem som tagit sig ut mer i naturen, uppgav också att de ville fortsätta med det efter pandemin.

Rapporten är en del i Mistra Sport and Outdoors. Det är ett nytt, fyraårigt forskningsprogram som bland annat ska studera hur sport- och friluftslivet i Sverige påverkas under coronapandemin.

För folkhälsan är det bra att fler rör sig ute i naturen, men det finns också miljömässiga risker som skadegörelse och nedskräpning, och en ökad brandrisk.

– Blir det mer folk i naturen blir det också ökat tryck på naturen, säger Andreas Skriver Hansen.

Enligt honom har utevistelserna även ökat i övriga delar av landet sedan pandemin bröt ut i mars. Det har man bland annat sett i appar som folk laddar ner för olika friluftsområden och aktiviteter.

Linda Klasson är vildmarkskock baserad i Erstaskogen utanför Stockholm. Hon har märkt hur allt fler människor kommit dit.

– I våras tänkte jag att det skulle bli en riktig skräpsommar här i skogen, men jag tycker att folk har varit duktiga, säger hon.

– Jag är också lite av en klimatkämpe och tror att de som är ute i naturen bryr sig mer om den, säger Linda Klasson.

Enkätstudien från Göteborgsregionen ska publiceras efter jul. Det är inte en populationsstudie som riktar sig till alla medborgare, men har skickats ut från kommunerna, turistbyråer och lokaltidningar i Västra Götaland och till olika friluftsföreningar, som i sin tur spridit enkäten.