HJÄLP OCH STÖD

Kyrkan kör ut mat till riskgrupper i Strömsund

1:56 min
  • Svenska kyrkan i Strömsund, liksom på många andra ställen, ägnar sig nu åt inköp och leverans av varor till människor i riskgrupper istället för sångstunder på boenden och hembesök av diakon.
  • "Det här är verkligen diakoni – och vi hjälps åt alla vi i kyrkan", säger diakonen Gunilla Grindefors och församlingspedagogen Sonya Berg i Strömsunds pastorat.