Grundlagsändring

Juridikprofessor: "Sex år innan ny krislag är på plats"

1:53 min
  • Ny lag vid civila kriser kräver grundlagsändring och två omröstningar i riksdagen med val emellan.
  • Utredningen hinner inte lägga fram förslag i tid till nästa val.
  • Ett liknande utredningsförslag lades fram 2008 men slopades.