Konsthögskolor

Polariserade debatter om rasism på nordiska konsthögskolor

3:08 min

I spåren av Black lives matter-rörelsen har diskussioner om rasism och identitetspolitik blossat upp på konsthögskolorna i Köpenhamn och Oslo och två rektorer har slutat under hösten. Någon liknande offentlig debatt finns inte i Sverige.

Måns Wrange är avgående rektor på konsthögskolan i Oslo. Han slutar både på grund av familjeskäl och i protest mot ett hårt debattklimat.

– Jag slutar som en slags protest mot den massiva och i många fall ytterst onyanserade och populistiska kritiken av en stor studentgrupps, i mina ögon helt legitima, krav på ett aktivt arbete mot strukturell rasism, säger Måns Wrange.

I somras krävde över 130 studenter på Oslo konsthögskola att skolan skulle göra upp med strukturell rasism, Måns Wrange som redan inlett ett mångfaldsarbete uppfattades ge stöd åt uppropet. Detta väckte kritik från andra på skolan och fem elever skrev en uppmärksammad artikel om att den akademiska friheten var hotad.

– Det är klart att man hade kunnat ställa sig lite mer neutral, jag har väldigt svårt att jag som rektor inte skulle kunna ta aktiv ställning för viktiga samhällsfrågor, i det här fallet mot strukturell rasism, säger Måns Wrange.

En liknande debatt om mångfald och rasism har pågått på Köpenhamns konsthögskola. Där fick den dåvarande rektorn för Kungliga Konstakademin, Kirsten Langkilde, nyligen sluta efter en omdebatterad antirasistisk aktion där en byst föreställande skolans grundare Kung Fredrik den femte kastades i kanalen.

Någon liknande offentlig debatt har inte uppstått på svenska konsthögskolor. Agneta Linton är prorektor på Konstfack och säger att Konstfack haft aktiva diskussioner om strukturell rasism sedan en grupp elever lyft frågan 2018.

– Metoo fick ett större genomslag i Sverige än i våra grannländer och det är möjligt att det bidrog till en större öppenhet för att diskutera även mångfaldsfrågor, säger Agneta Linton.

Sanne Kofod Olsen är dekan på Göteborgs universitet och tidigare rektor på Konstakademin i Köpenhamn. Hon tror att diskussioner om mångfald och rasism är vanligare på svenska konsthögskolor vilket kan vara orsaken till det inte uppstått en liknande offentlig debatt.

Hon tycker det är viktigt att frågor om mångfald diskuteras, men problemet är när debatten blir för polariserad och aggressiv. Det kan vara destruktivt för arbetsmiljön på konsthögskolorna och för konsten i samhället.

Hon menar också att rektorns roll i diskussionerna är en balansgång.

– Jag tycker det är viktigt att man tar dem på allvar och även deltar i diskussionen men det kan ju också vara ganska farligt att delta i diskussionerna om man uppfattas som politisk, säger Sanne Kofod Olsen.