Coronapandemin

Hallengren: Pandemilag redan den 10 januari

1:46 min
  • Den nya pandemilagen ska börja gälla den 10 januari och gälla till slutet av september, säger socialminister Lena Hallengren på en pressträff.
  • Regeringen lämnar i dag in förslaget på en tillfällig pandemilag till lagrådet.
  • Covid-19-lagen är en ramlag som ger regeringen befogenhet att tillfälligt besluta om fler tvingande smittskyddsåtgärder än vad som idag är möjligt.

Covid-19-lagen är en ramlag där riksdagen tillfälligt ger regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som i dag är möjligt.

Det kan införas regionala regler som anpassas efter smittspridningen i olika områden. Regeringen vill att länsstyrelserna ska få tillsynsansvar.

Regeringen ska besluta om rättsligt bindande regler för butiker och köpcentrum om pandemilagen godkänns, uppger näringsminister Ibrahim Baylan.

Det handlar om vissa typer av handelsplatser, som till exempel gallerior och varuhus där risken för smittspridning bedöms som hög och där det förekommer väldigt mycket trängsel.

De personer som bryter mot restriktioner kan komma att dömas till böter.

Verksamheter som ska omfattas av lagen är:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Platser för fritids- eller kulturverksamhet
Butiker, köpcentrum
Kollektivtrafik
Lokaler, exempelvis festvåningar, och platser för privata sammankomster
Allmänna platser, som parker och badplatser