Snart påbörjas bygget av Fehmarn-bält-förbindelsen

13 min
  • Efter årsskiftet påbörjas byggandet av Fehmarn-bält-förbindelsen, tunneln som ska löpa på Östersjöns botten, mellan Danmark och Tyskland.
  • Tunneln kommer att förkorta resvägen mellan de två länderna och väcker stor entusiasm på den danska sidan. Men på den tyska sidan har motståndet mot tunneln varit stort, särskilt miljörörelsen befarar att konsekvenserna av en av Europas största byggen kan bli allvarliga.
  • Hör reportage av David Rasmusson och Caroline Salzinger som har besökt båda sidor av Fehmarn Bält.

Det är lite deprimerande i Rödbyhamn. Längs huvudgatan i det lilla samhället är de igenbommade butikslokalerna många och det är bara några enstaka människor som rör sig ute i förmiddagssolen. Det här är en del av det som brukar kallas "utkantsdanmark". Men bara några kilometer bort växer förväntningar.

Här ser du exempel på hur byggarbetarna kommer bo när de är här berättar Villads Engstrøm medan han kör längs de smala grusbelagda vägarna strax utanför samhället. Han projektledare vid Femern AS, det statliga danska bolag som ansvarar för projektet. Än så länge är det bara ett fåtal baracker på plats, men under byggtiden kommer en mindre stad växa fram.

Här kommer det att bo mellan två och tretusen personer berättar Villads Engstrøm. En arbetshamn håller redan på att byggas och en betongfabrik som som har som enda uppgift att leverera till bygget ska också komma på plats. För staden växer ett enormt projekt fram.

Redan 2007 kom danska och tyska regeringen överens om att det skulle byggas en fast förbindelse över eller under Fehmarn bält. Valet föll sedan på en 18 kilometer lång väg- och tågtunnel. 89 färdiggjutna tunnelelement som vart och ett väger 73 000 ton ska transporteras ut i havet, sänkas ner på havsbotten och slutligen bilda en tunnel. Notan beräknas landa på cirka 75 miljarder svenska kronor.

Men enligt den ursprungliga planen skulle tunneln redan varit färdig. Motståndarna till projektet har varit välorganiserade och det har varit kantat av förseningar inte minst från tyskt håll.

Dimslöjor förvandlar fågelreservatet Wallnau här på den tyska sidan av Fehmarn-sundet till en mild akvarell i vinterdvala, Nikola Vagt visar vägen till utkiksstugorna i landskapet där vi kan spana på fåglarna utan att själva bli sedda.

Bara för det kommer vi säkert inte se en enda fågel, säger hon och ger mig en kikare. Det råder fullkomligt lugn, några galloway-kor betar bort gräset mellan dammarna för att de delvis sällsynta fågelarterna som ska finnas där ute ska fortsätta trivas

Rödbena, skärfläcka, svartsnäppa och myrspov. Nikola Vagt räknar upp artnamn som säkert skulle glädja många fågelkunniga. Hon har jobbat här i 15 år, anställd av den tyska naturkyddsföreningen NABU. NABU har varit pådrivande i det tyska motståndet mot tunneln från Danmark hit till Fehmarn eftersom man ser. Tunneln och tunnelbygget som ett hot mot sandbankar och undervattensreven som så här nära Nordsjön är särskilt artrika och viktiga som barnkammare för många vattenlevande djur, säger Nikola Vagt.

En av arterna som NABUs experter menar skulle påverkas negativt är Östersjöns enda val, tumlaren, som är känslig för störningar, säger Nikola Vagt.
Bland annat därför överklagade NABU bygget, tillsammans med staden Fehrman, färjebolaget ScandLines och en berörd lantbrukare, ända upp till den tyska förvaltningsrättens högsta instans. Men i början av november gav domarna i Leipzig i en ovanligt och oväntat tydlig dom grönt ljus för det som kommer bli en av europas största byggarbetsplatser. Och även om andra motståndare har sagt att de ska vända sig till den tyska författningsdomstolen, så räknar Nikola Vagt nu med att slaget är förlorat. Precis där tunneln kommer byggas, i just det smala sundet, där sker 70 procent av vattenutbytet som håller Östersjön vid liv, säger Nikola Vagt

I Börshuset i Köpenhamn som ligger granne med parlamentet , Folketinget, tar Jesper Højte Stenbæk emot. Han är avdelningschef för transport och infrastruktur på den inflytelserika näringslivsorganisationen Dansk Erhverv. Alla förseningar för Fehmarnförbindelsen har lett till en viss otålighet bland danska företag berättar han.

Men annars är entusiasmen stor och den politiska uppbackning är om inte hundraprocentig så inte långt ifrån. Förbindelsen ska bli ett lyft för Danmark. Det kommer bli lättare att transportera både gods och människor. Det kommer stärka dansk export och det är ju det vi lever av säger Jesper Højte Stenbæk.


En kort tågresa bort, på andra sidan Öresund sitter Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Industri- och handelskammaren, på sitt kontor med utsikt över Malmö Hamn. I Sverige känner de flesta till färjeförbindelsen mellan Rödby och Puttgarden, men samma sak kan inte sägas om tunneln under Fehmarn bält.

Men när förbindelsen står klar kan den betyda mycket även för svensk export. Och det kan också bli lättare för svenskar att ta sig ner till kontinenten med tåg. Men om det finns stora förväntningar på vad Fehmarnförbindelsen kan innebära i Danmark och delvis även i Sverige, är det lite si och så med det i Tyskland.

Vi har lämnat de grunda dammarna och gått de hundra metrarna till Östersjön, till den tyska sidan av Fehmarn-sundet. Några ejdrar i praktdräkt bryter det liksom fastfrusna lugnet på stranden.
Det är uppenbart att det finns olika intressen som står mot varandra, och att det är näringslivets intressen som trumfar allt annat, säger Nikola Vagt från tyska naturskyddsförbundet NABU.

Mängden trafik kan inte motivera tunneln, menar Nikola Vagt från NABU, och andra tunnelkritiker. Just nu korsas sundet av 6000 bilar om dagen, prognoserna räknar med lite mer än en fördubbling när tunneln finns på plats. I Tyskland skulle den trafikmängden inte ens motivera en kringfart runt en tätort, säger Nikola Vagt. Hon menar att inte heller den dryga halvtimmen de resande sparar jämfört med färjan motiverar jättebygget, och tunneln trafiken kommer heller inte flytta från vägarna till järnvägsspåret.

Vi kan inte se att tids- eller mobilitetsvinster uppväger skadorna som tunneln riskerar åstadkomma, säger Nikola Vagt. För tysk del innebär tunneln en investering på 35 miljarder kronor i form av upprustning av vägnätet på den tyska sidan, de 75 miljarder som själva tunneln beräknas kosta betalas av Danmark, som tänker sig plocka tillbaka utgiften i form av en vägtull. 700 kronor förutspås det kosta för en bil med passagerare att åka genom tunneln, enkelt väg. Att det också i framtiden kommer att kosta en rejäl slant att ta sig mellan länderna talar emot argumentet att tunneln kommer att föra folken närmare varandra, menar Nikola Vagt.

– Det är inte så att att en gräns försvinner och folk kan umgås fritt, barriären är ju kvar, säger Nikola Vagt vid naturskyddsföreningen NABU.


Nere vid Rödbyhamn speglar sig solen i havet. Vid den blåsiga stranden spanar Villads Engstrøm ut över det just nu, men inte så länge till folktomma området vid kusten.

Om ett två år kommer både betongfabriken och arbetshamnen vara på plats och det kommer vara full aktivitet. Men ett projekt av den här storleken medför såklart även en del utmaningar. Logistiken med att få både material och arbetare ut och in ut området kommer bli komplicerat. Men egentligen skulle ju bygget varit igång sedan flera år och det är inte bara i Köpenhamn som tålamodet ibland har trutit, i och med alla förseningar.

Allt var klart för att start 2015. Då hade vi egentligen kunnat köra igång. Men snart ska alltså spaden i jorden på allvar. Enligt tidsplanen ska tunneln öppna 2029, men Villads Engstrøm hoppas det faktiskt kan bli lite tidigare än så

– Senast 2029 ska vi kunna köra till Tyskland, säger han.