Extremism

Strömsund får statsbidrag mot extremism

2:05 min
  • Strömsunds kommun får 1,3 miljoner kronor i statsbidrag för att arbeta med att utveckla en strategi för långsiktigt förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism ur ett glesbygdsperspektiv.
  • Ett välkommet tillskott enligt Elisabeth Lindholm, lokal samordnare mot radikalisering och våldsbejakande extremism i Strömsunds kommun.
  • "Rent konkret så handlar det om att vi ska kunna enas i kommunen kring riktlinjer, att vi ska kunna höja minimikunskapsnivån inom området", säger hon.

Enligt Elisabeth Lindholm är det islamistisk extremism och högerextremism som kommunen har att hantera.

Bidraget gäller från 1 december och ett år framåt och ska sen redovisas för Center mot våldsbejakande extremism.