Arbetslöshet och börsyra

Ökande klyftor under pandemin

1:46 min
  • De ekonomiska klyftorna ökade troligen i Sverige under 2020, bland annat som följd av stigande arbetslöshet inom hotell och restaurang och högre fastighetspriser.
  • Stockholmsbörsen steg med 13,5 procent under året men samtidigt har arbetslösheten ökat med en dryg procentenhet till 8,8 procent.

  • "Det finns en risk att de som har tappat sina arbeten under pandemin är de som är de ömtåligaste på arbetsmarknaden", säger Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning.