Kvinnor oftare sjuka än män

Kvinnorna i Gävleborgs län är sjuka oftare än vad männen är. Å ohälsan ökade kraftigt under förra året jämfört med 1999. Det visar statistik från försäkringskassans lokalkontor som Tjänstemännens centralorganisation,TCO, tagit fram. I genomsnitt var kvinnan i Gävleborg förra året sjukskriven i över fem och en halv vecka. Och det är en och en halv vecka mer än vad den genomsnittlige mannen var hemma. Flest antal sjukdagar togs ut av kvinnorna i Söderhamn.