Wikileaks

Brittisk domstol godkänner inte utlämning av Julian Assange till USA

  • Wikileaksgrundaren Julian Assange kan inte lämnas ut till USA enligt ett beslut i en domstol i London.
  • Orsaken är hans dåliga hälsa och risken för självmord vid en utlämning, övriga argument mot en utlämning från försvaret underkände domstolen.
  • Det amerikanska åtalet mot Assange bygger på publiceringar som Wikileaks gjorde av hemlighetsstämplade amerikanska dokument kring krigen i Irak och Afganistan och bägge sidor har nu 14 dagar på sig att överklaga beslutet.