Öka digitaliseringen av kulturarv

0:43 min

Det är hög tid för Sverige att genomföra en storskalig satsning på digitalisering av det svenska kulturarvet och samhällsviktig information. Det skriver riksantikvarie Lars Amreús och fyra andra institutionschefer på DN Debatt idag.

Internationellt sett ligger Sverige långt fram inom det digitala området. Men den senaste tiden har den offentliga förvaltningen tappat mark, skriver författarna. Ifjol hamnade Sverige sist i OECDs index över ett 30-tal länders digitala strategier, och idag saknas resurser för att bevara information på äldre magnetband, disketter, tidiga hårddiskar, tusentals videoband och ljudband.