Korallreven

Nytt sätt att bedöma korallers hälsa ger hopp

0:52 min

Forskare kan ha hittat en ny metod för att upptäcka värmekänsliga koraller tidigare.

Korallrev bedöms vara bland de mest hotade ekosystemen i världen.

Men nu kan forskare ha hittat en ny metod för att identifiera koraller som riskerar att ta skada av det varmare klimatet innan skadan blivit för stor.

Genom att i experiment utsätta två olika sorters koraller, en som är mer värmetålig och en som är mindre värmetålig för varmt havsvatten under flera veckor och sedan jämföra dem med koraller som inte utsatts för det extra varma vattnet - har forskarna identifierat nya kemiska reaktioner hos korallerna som kan visa på värmestress.

Forskarna hoppas att den nya metoden ska kunna användas för att upptäcka värmestress hos vilda koraller i ett tidigt skede och därmed ge mer tid för förebyggande bevarandeinsatser mot blekning.

Referens: Amanda Williams, et al. "Metabolomic shifts associated with heat stress in coral holobionts". Science Advances, 2021. DOI: 10.1126/sciadv.abd4210.