Skolpsykologtjänster tillsatta

Det har varit stor brist på skolpsykologer i länet. Det har vi rapporterat om i 2 år. Men nu har Gävle kommun hittat ett nytt sätt att arbeta på och man har lyckats tillsätta 6 av 8 skolpsykologtjänster. Förutom det har man också tillsatt tre skolkuratorer och tre specialpedagoger ska tillsättas. Gävle kommuns enhetschefer Marie Löhman och Kristina Smedshammar är nöjda med sitt arbete och tror att möjligheten att få utforma en helt ny verksamhet har varit det som har lockat de eftertraktade psykologerna att söka sig till Gävle.