Företagande

Rekordmånga nya företag 2020

2:13 min
  • Aldrig tidigare har så många nya företag registrerats, enligt statistik från Bolagsverket.
  • 73.500 nya företag innebar en ökning med 14 procent jämfört med året innan.
  • Men det finns delade meningar kring vilka effekter detta kan få för framtida sysselsättning i samhället.