Muterat coronavirus

Sverige riskerar att missa fall av det muterade coronaviruset

1:47 min

Den mutation av coronaviruset som tidigare upptäckts i Storbritannien har även upptäckts på flera håll i Europa. I Sverige undersöker vi genetiskt endast en procent av alla positiva coronatest för att ta reda på vilken sorts virus en person är smittad med. Därför kan det vara svårt att upptäcka om de nya mutationerna har spridit sig i samhället eller ej.

Många är oroliga för den nya virusvarianten som upptäckts i Storbritannien, och som misstänks vara mer smittsam. I Sverige har vi än så länge endast 17 konstaterade fall av det muterade viruset. Men mörkertalet kan vara stort, eftersom vi endast gen-sekvenserar, alltså genetiskt undersöker en procent av de positiva coronaproverna.

– Vi kommer inte upptäcka med den nivå av sekvensering vi gör idag, riktigt låga nivåer. Men vi har ju planerat att öka upp sekvenseringarna nu när vaccinationerna går igång, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på folkhälsomyndigheten.

Danmark hade den 1 januari 86 fall av den nya virusvarianten från Storbritannien. Men där undersöker man också virusprovernas arvsmassa i betydligt högre grad än i Sverige. För ett par veckor sedan uppgav man att ungefär elva procent av alla positiva coronaprov sekvenseras i Danmark. En andel som alltså är ungefär tio gånger större än i Sverige. Sedan dess har man i Danmark också ökat på sekvenseringen ytterligare.

Enligt Danska Seruminstitutet, som utför sekvenseringen, är Danmark ett av de länder i världen där de undersöker störst andel prover. Och de tror att fler länder kan ha samhällsspridning av den nya virusvarianten utan att man vet om det - för att man sekvenserar så lite.

– Ungefär tio procent är nog ungefär en lagom målnivå när vi har ett sånt här omfattande antal fall. Sedan ser man i Danmark väldigt tydligt att man har stora regionala skillnader inom landet. Själland och Jylland skiljer sig till exempel åt väldigt mycket. Och de regioner som Sverige har utbyte med som Köpenhamnsområdet har ganska så låg förekomst av den här varianten. Så det finns uppenbarligen stora skillnader inom länderna och mellan länderna, säger Karin Tegmark Wisell.

Mer om vad som görs i Sverige för att upptäcka när mutationen kommer hit, och vad man vet om de nya mutationer som det nu varnas för, kan man höra om i Vetenskapsradion vid lunchtid idag, klockan 12.08 i P1 eller senare i appen SR Play.

Referens

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/ny-status-pa-forekomst-af-cluster-b117-i-danmark

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/spredning-af-den-engelske-virusvariant_5_1_2021