Covid-19

Låg risk för barn att bli allvarligt sjuka i covid-19 enligt ny studie

1:20 min

Nu börjar snart vårterminen på landets skolor och hittills har det saknats data på hur skolor påverkar risken för barn att bli allvarligt sjuka i covid-19. Men enligt en ny registerstudie från Karolinska Institutet är risken för barn att insjukna i svår covid-19 låg.

Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt hur många barn som intensivvårdades på grund av covid-19 i Sverige från mars till juni förra året - när Sverige, till skillnad från många andra länder, höll förskolor och skolor öppna.

Under den tiden intensivvårdades 15 barn mellan 1 och 16 år med covid-19 eller så kallat multiinflammatoriskt syndrom som kopplas till covid-19. Fyra av barnen hade underliggande sjukdomar och inget av barnen dog inom två månader efter att ha intensivvårdats. Fyra av de 15 barnen vårdades i respirator och den genomsnittliga vårdtiden var fyra dagar.

Att den här studien visar att så få barn hade behov av IVA-vård trots öppna skolor under våren är glädjande, säger Jonas Ludvigsson, barnläkare och professor i klinisk epidemiologi, och huvudförfattare till studien.

Referens: Jonas F. Ludvigsson, Lars Engerström, Charlotta Nordenhäll, Emma Larsson. "Open Schools, Covid-19, and Child and Teacher Morbidity in Sweden". New England Journal of Medicine, online 6 januari 2021.
DOI: 10.1056/NEJMc2026670.