sjöfart

Ännu ett fartyg från Destination Gotland ska trafikera Frankrike–Irland

1:23 min
  • Nu står det klart att M/S Drotten chartras ut till samma bolag som även hyr M/S Visby.
  • Bägge fartygen kommer att trafikera en direktlinje från norra Frankrike till Irland – i och med Storbritanniens utträde ur EU angör man inte England.
  • "Destination Gotland har fått förtroendet även på det här fartyget att bemanna med driftbesättningen, och det innebär att 22 personer arbetar ombord från oss", berättar Håkan Johansson, vd på Gotlandsbolaget.