Coronapandemin

Samarbeten kring corona kan ge skjuts åt annan forskning

1:59 min

Kampen mot corona har skapat ett globalt samarbetsklimat inom den medicinska forskningen, som forskare hoppas kommer leda till nya genombrott även mot andra sjukdomar.

Det senaste året har tusentals forskare världen över lagt otaliga dagar och nätter på att ta reda på mer om coronaviruset och vad som kan göras åt sjukdomen covid-19.

Nu inleds vaccineringen i stor skala och förhoppningsvis är pandemin snart under kontroll. Men de enorma forskningsinsatserna som gjorts kommer inte att gå till historien som en parentes, säger Henrik Zetterberg, som är professor i neurokemi vid Göteborgs universitet.

– Nej! En väldigt tydlig effekt av covid-pandemin är hur man globalt går samman och attackerar en sjukdom, något man sedan skulle kunna göra mot andra sjukdomar, säger han.

Henrik Zetterberg forskar om hur hjärnan påverkas av coronaviruset, ett område som det väntas komma många studier och resultat om under 2021. Samtidigt så börjar nu vaccineringen av världens befolkning och många forskningsresultat kanske kommer först när pandemin mer eller mindre är över.

Men Henrik Zetterberg menar alltså att det nya globala samarbetsklimat som etablerats kommer att pusha forskningen gällande andra sjukdomar framåt.

– Jag har en drömbild och det är att vi under 2021 får kontroll på pandemin och sedan exempelvis möjligen börja vaccinera mot Alzheimers sjukdom.

Ja, kanske covid-forskningen indirekt på sikt kan påskynda förverkligandet av drömmen om ett vaccin mot Alzheimers. Men hjärnforskaren Henrik Zetterberg menar att det viktigaste just nu är att hålla fokuset på covid-19 ett tag till.

– Om nu pandemin får ett lyckligt slut med hjälp av forskarna och läkemedelsindustrin kanske vi kan få upp lite hopp om att även andra sjukdomar kunde angripas på samma sätt. Det vill säga genom samarbetsprojekt som konkurrerar hälsosamt med varandra, säger Henrik Zetterberg.