Vård

Ansträngt vårdläge tvingar regioner skjuta på nödvändig vård

1:57 min
  • Samtliga av Sveriges regioner har nu en ansträngd eller mycket ansträngd situation inom sjukvården, det framgår av en kartläggning som Ekot gjort.
  • Jönköping och Uppsala beskriver läget som så allvarligt att de behöver skjuta på vård som egentligen inte kan vänta.
  • "Det kan faktiskt vara canceroperationer som får vänta något just nu", säger Uppsalas hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Ekot skickade i veckan ut en enkät till Sveriges samtliga 21 regioner. Alla har svarat och alla beskriver läget på sjukhusen inom sin region som ansträngt eller mycket ansträngt.

Flera regioner uppger att orsaken är den snabba ökningen av personer som behöver inneliggande vård och att många är sjuka inom personalen.

Förutom Uppsala, uppger även region Skåne att den höga covid-belastningen har påverkat vård som canceroperationer. Där i form av att man till exempel har behövt flytta patienter till andra sjukhus, vilket regionens chefläkare, Rasmus Havmöller, säger kan ha försenat vissa ingrepp.

Jönköping uppger precis som Uppsala att vård som egentligen inte kan vänta, däribland cancer- och kärloperationer, har skjutits fram. För att undvika att det blir fler framflyttade operationer säger regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig att man på måndag planerar att börja använda det krislägesavtal som Sveriges kommuner och regioner, SKR, tidigare godkänt. Ett avtal som innebär att arbetsgivaren kan ta ut mer arbetstid från personalen i kompensation mot högre ersättning.

– Det känns som absolut nödvändigt så vi kan utföra fler operationer än tidigare för vi tror att våra invånare annars kan ta skada av det här, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping.

I Uppsala har redan viss personal på Akademiska sjukhuset börjat arbeta under krislägesavtalet, men hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler, är inte säker på att det är tillräckligt.

– Vi måste göra allt vi kan så det inte blir skador som skulle kunna undvikas, och i förlängningen dödsfall, vi får inte hamna i ett sådant läget, men vi börjar närma oss den situationen, säger han.

Hedda Berglund
hedda.berglund@sverigesradio.se