Smittspridning

Sjukhus och krematorier under hård press i Tjeckien

1:36 min
  • Tjeckien har den gångna veckan rapporterat det högsta antalet nya smittade av coronaviruset sedan pandemin började och är just nu ett av de hårdast drabbade länderna i Europa.
  • De hårda restriktionerna, med bland annat nattligt utgångsförbud, förlängs nu och Österrike stänger idag sin gräns mot Tjeckien.
  • På de överfulla sjukhusen har man tagit in medicin-studerande och soldater för att minska personalbristen och fältsjukhus står redo att användas.