Ryska ubåten bärgas

Förberedelserna för att bärga den ryska atomubåten Kursk, som gick till botten i Barents hav för snart ett år sedan, inleddes på måndagen.
Elva dykare - fem ryska och sex norska - är nu på väg till Skottland för att där gå ombord på ett holländskt fartyg som ska ta dem till haveriplatsen. Första uppgiften blir att skära av ubåtens främre del som innehåller de allvarligt skadade torpedrum, som man av säkerhetsskäl inte vågar lyfta tillsammans med resten av ubåten. Inne i vraket finns kropparna av de 106 kvarvarande i besättningen. Bärgningen av Kursk beräknas ske i slutet av september.