FÄSTINGSJUKDOMEN

Färre fall av TBE – trots ökat friluftsliv

0:28 min
  • Trots att svenskarna rör sig allt mer i naturen har antalet TBE-fall minskat, rapporterar TV4-nyheterna.
  • I Region Stockholm rapporterades 68 fall, vilket är en halvering jämfört med helåret 2017.
  • Under våren och sommaren 2019 var det ganska ont om smågnagare i markerna i södra och mellersta Sverige, vilket gjorde att fästinglarverna svalt ihjäl.