Kryptovalutor

Bitcoin ett växande miljöproblem: "Drar lika mycket el som Finland"

1:54 min

Kryptovalutan bitcoin värderas rekordhögt, men är också ett växande miljöproblem eftersom den förbrukar så mycket elektricitet.

Kryptovalutan bitcoin har fyrdubblats i värde det senaste året, och kursen var i helgen uppe i över 40 000 dollar. Men bitcoin är också ett växande miljöproblem, säger Alex de Vries på det holländska forskningsföretaget Digiconomist.

– Bitcoin-nätverket i sin helhet konsumerar lika mycket el som ett land som Finland, och det inkluderar inte effekterna av den senaste tidens stigande bitcoin-pris, säger han.

Bitcoin-nätverkets datorer förbrukar alltså lika mycket el som hela Finland, drygt 85 terrawatt-timmar på årsbasis, enligt Alex de Vries beräkning publicerad i tidskriften Energy Research and Social Science. Och det utan att beakta den senaste månadens kursdubbling, som gjort det ännu mer lönsamt att investera i specialbyggda datorer för att, som det kallas, "utvinna" digitala bitcoins.

Det finns tidigare studier som beräknat bitcoins elförbrukning under jämförbara förhållanden till ungefär hälften så stor. Men Alex de Vries analys av försäljningen av sådana datorer, tyder på att de tidigare studierna underskattat användningen av äldre och mer energikrävande datorer när bitcoin-kursen är stigande.

Siffrorna för bitcoins elförbrukning kan jämföras med den för världens alla datahallar, som uppskattas till ungefär 200 terrawatt-timmar.

Erik Agrell är professor på Chalmers och forskar om energieffektiva kommunikationssystem.

– Om vi ska tro på de siffrorna, och vi har inga bättre att gå på just nu, så rör det sig om mellan en fjärdedel och hälften av den totala datacenter-energin. Men det rör sig om mer än motsvarande del av den totala CO2-påverkan, eftersom bitcoin-datacentra till en högre andel tenderar att vara lokaliserade i områden med kolkraft, säger Erik Agrell.