Lugnande besked

Ny studie: Inga riskgrupper för svår covid-19 bland barn

2:03 min
  • Bara 15 av drygt två miljoner svenska barn vårdades på IVA med covid-19 under våren, visar en ny studie från Karolinska institutet.
  • Det är en väldigt låg siffra, konstaterar barnläkare och professor Jonas F Ludvigsson.
  • "Och vi ser inga barn med medfödd hjärtsjukdom, cystisk fibros eller diabetes som har behövt intensivvård. Föräldrar till de här barnen kan känna sig lugna".