Coronaviruset

Norge har lyckats bättre med att skydda de äldre

2:00 min

Forskare och läkare i Norge menar att nedstängningen under våren var avgörande för att hålla nere smittspridningen i samhället och skydda de äldre.

Att Norge bättre än Sverige lyckats skydda sina äldre under pandemin beror på att landet klarat av att hålla nere den generella smittnivån i samhället. Det säger norska forskare och läkare till Vetenskapsradion.

Särskilt avgörande var nedstängningen av Norge förra våren, säger Bård Kittang, sjukhemsöverläkare i Bergen.

– Jo, den tror jag var helt avgörande och den begränsade helt säkert även smittspridningen till de äldsta och mest sårbara.

I över en månad i mars och april i fjol gällde en relativt sträng nedstängning av det norska samhället och den var effektiv, menar forskare. Sett till per invånare var antalet dödsfall i Sverige under den norska nedstängningen mer än fem gånger så högt som i Norge och skillnaden är idag ännu mycket större.

Men samtidigt; av dom drygt totalt 450 som nu avlidit i covid-19 i Norge är det en något större andel som dött på äldreboenden än i Sverige, säger sjukhemsöverläkare Bård Kittang.

– Nästan 60 procent av de som dött har dött i sjukhem – och det är klart att i pandemins första fas fanns en stor osynlig smitta bland befolkningen.

I Sverige är det enligt den senaste statistiken, från slutet av 2020, 51 procent av dödsfallen i covid-19 som sker på äldreboenden. Att denna andel är något högre i Norge kan möjligen förklaras med att norska äldreboenden, som kallas sjukhem, har en större egen medicinsk kompetens och att det är mycket ovanligt att äldreboende tas in på sjukhus.

Men det viktigaste, enligt de forskare och läkare Vetenskapsradion träffat i Norge är att Norge, genom att hålla nere den allmänna smittspridningen, även lyckats hålla nere dödsfallen i äldreboenden, till en dryg tiondel av hur många det varit i Sverige.

– Vi har haft en låg smittpress bland befolkningen, det tror jag är helt centralt!

Hör mer om hur Norge gjort för att skydda sina äldre under pandemin i Vetenskapsradion På djupet.