STUDIO ETT MÅNDAG 11 JANUARI

Cyberhot på agendan under Folk och försvar

16 min
  • Under måndagen inleddes Folk och försvars rikskonferens.
  • Det övergripande temat i år är "Sveriges förmåga att
    möta hot och kriser i en omvärld under omdaning."
  • Hör Mats Eriksson, Ekots försvarspolitiska reporter, Björn Lyrvall, generaldirektör för Försvarets radioanstalt (FRA) och David Lindahl, forskningsingenjör vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).