Klimat

Biljoner lånas ut till fossil utvinning

1:50 min

Tolv nya fossila jätteprojekt för olja, kol eller gas gör det i princip omöjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det visar en rapport gjord av flera miljöorganisationer från Europa och USA.

Det handlar bland annat om ny storskalig utvinning av olja i Arktis och från djuphavet utanför Guyana och Surinam, gasutvinning i Australien och nya kolkraftverk i Kina.

- De här 12 jätteprojekten innebär troligen att vi inte kommer att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, säger Jacey Bingler på tyska miljöorganisationen Urgewald. 

Enligt rapporten Five Years Lost orsakar de tolv fossila projekten tillsammans utsläpp på 175 gigaton koldioxid - om de blir verklighet i full skala, och om man räknar med utsläppen från bränslena som produceras. Det är tre fjärdedelar av den koldioxid vi kan släppa ut globalt för att, enligt FNs klimatpanel IPCC, ha en rimlig chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Gemensamt är att projekten byggs och planeras efter Parisavtalet år 2015.

- Det finns inte utrymme för några mer fossila utvinningsprojekt i den återstående koldioxidbudgeten, säger Jacey Bingler.

FN:s miljöprogram UNEP har konstaterat att utvinningen av fossila bränslen måste minska varje år om 1,5-gradersmålet ska nås, men att de planer som finns istället innebär en ökad utvinning.

I rapporten Five Years Lost har miljöorganisationerna också granskat vilka banker som lånar ut pengar till bolagen i de tolv fossila projekten - och hur mycket det handlar om. Det är banker från USA, Europa, Kina och Japan som totalt lånat ut 1,6 biljoner dollar.

Enligt Victor Galaz, forskare på Stockholms universitet och Stockholm Resilience centre, spelar bankernas utlåning roll för utsläppen.

- För att klara klimatutmaningen så måste kapitalet förflyttas bort från fossila bränslen till en omställning. Där spelar ju banker roll, det kapital som går in, säger Victor Galaz.

Hör mer i Vetenskapsradion Klotet.