Trots lättnader: Svår tid för handeln i Haparanda-Torneå

6:57 min
  • Trots att Finland öppnat gränsen för boende i gränskommuner är handeln i regionen fortfarande lidande.
  • Färre finländare kommer till Kari Mehtäläs snusbutik i Haparanda, nära gränsen till Torneå. 
  • På andra sidan gränsen, i köpcentrumet Rajala, dit många svenskar brukade komma före pandemin står flera affärer tomma, berättar Eija-Sinikka Juho, köpcentrumets organisationschef. 

Snön har lagt sig tung över vägen där några av de svenska gränsbutikerna finns.
“Billigt snus, godis och läsk”, står det på några frosttäckta reklamskyltar. Bilar med finska registreringsskyltar åker förbi.

De flesta av besökarna kommer via tvillingstaden Torneå för att handla, men de är betydligt färre numera, berättar Kari Mehtälä som driver affären Snusläppen, bara knappt någon kilometer från den finska gränsen.

– Det är ungefär som det var i våras, det är inte mycket folk man har här, det är lite som en spökstad.

I slutet på mars stängde Finland, liksom många andra länder i världen, sina gränser men det man till en början inte räknade med var hur det skulle påverka de som lever och har sin vardag på båda sidor av gränsen.

– Det var ju en katastrof, det var i två månader, inte mycket kunder man hade.

För Torneå och Haparanda har i praktiken länge varit ett enda samhälle som delat på mycket, allt från räddningstjänst, fjärrvärme, reningsverk, museum, och affärer.
– Största delen av kunderna kommer ju från Finland.
– Det är ju tobak, snus och läsk, det är det de handlar.

Snus får ju inte säljas i Finland, däremot får finländare ta med sig högst ett kilo för eget bruk. Därför är snusbutikerna, som det ju finns flera stycken av vid gränsen, populära. Men här handlas det också godis och läsk, som Kari Mehtälä säger, det är mycket billigare här eftersom det ju inte finns någon sockerskatt i Sverige.

Men numera går affärerna inte så bra. För även om Finland öppnade upp gränsen för de som bor i gränskommunerna i slutet av augusti har långt ifrån alla kunder återvänt.

– Allt hänger vad de gör vid gränsen, hur länge gränsbevakarna hittar på där i framtiden…

För att komma över till den finska sidan från Sverige behöver man visa legitimation och dokument på att man bor i gränsregionen, annars får man inte komma över… Det kan också ha bidragit till att färre rör sig över gränsen, förutom det självklara att coronaläget har överlag minskat på resande.

Jag lämnar Kari Mehtälä för att just gå över till den finska sidan, till Torneå.

Vid Victoriatorget, det torg som delar och förenar Torneå och Haparanda, sitter två finländska gränsvakter i sin bil intill kravallstaketet. Kravallstaketet som uppfördes då gränsen stängde i slutet på mars.

Motorn är på för att hålla värmen i den bitande kylan. De sneglar i mitt pass och låter mig passera.

Här på torget finns köpcentrumet Rajala, det enda i Torneå och Haparanda. Här träffar Eija-Sinikka Juho, hon är köpcentrumets organisationschef.

– Nu är det verkligen så att alla drabbas väldigt mycket. Haparanda Torneå är en tvillingstad dit många åker men nu när gränserna är stängda så tappar vi tappar ju intäkter, för att folk vet att gränserna har stängt… Svenskar har blivit irriterade på Finland som har stängt gränsen…

Irritationen var kanske starkast i början, när Finland ännu inte hade infört gränsregionala undantag som tillät de som bor närmast gränsen på svenska sidan komma över hit utan krav på karantän.

Nu har många funnit sig i den rådande situationen och dessutom så har man ju underlättat för gränsborna att resa in till Finland men ändå så talas det betydligt mindre svenska här än tidigare.
– En har redan stängt och så har vi två som stänger snart.

– Hur länge kommer ni hålla ut. Det är svårt att säga, beror på staten. Skulle gränsen bli öppen skulle situationen kunna bli bättre under en natt.

För i början av hösten, då snittsiffrorna i Sverige var låga blev det för svenskar under drygt en vecka återigen att fritidsresa till Finland, på samma sätt som före pandemin.

I dryg någon vecka i september så var smittosiffrorna så pass låga i Sverige att det blev åter möjligt för svenskar att fritidsresa till Finland, precis som före pandemin.

– Vi hade ju den där en veckas period i höst när vi hade möjlighet att åka över gränsen. Jag fick höra från butikerna att det var som innan corona nästan. För det här året har det varit tufft för alla.

Men det vände snabbt, när siffrorna började stiga igen så stoppades återigen svenska resenärer från att komma hit.

Och det är förstås förståeligt, fortsätter Eija Sinnika Juho men samtidigt synd eftersom här är det ju nästan oundvikligt att inte hålla distans, menar hon.

– Vi har ju fördelen här att vi har mycket yta. Vi är ju inte tätbefolkat område. Här kan man hålla avstånd…

Men framtiden är oviss, kanske blir allt som vanligt när vaccinet har börjat verka. På andra sidan, i Sverige är Kari Mehtälä inte särskilt optimistisk.

Det är nästan otänkbart att det skulle åter kunna bli som vanligt som det en gång var…

– Det var helt annat men direkt när coronarestriktioner kom så dalade det ner. Det är lugnt överallt.

Förut tänkte man inte på att det faktiskt finns en gräns… Nu är det inte så längre säger han.

– Den här gränsen finns ju inte egentligen men nu finns den där…