Coronapandemin

Regionen: Ser ingen koppling mellan dödsfall och vaccin

1:51 min
  • En 97-årig multisjuk person på ett särskilt boende i Uppsala län avled dagen efter att denne fått vaccin mot covid-19.
  • Enligt Robert Sarkadi Kristiansson, chefsläkare vid Nära Vård och hälsa i Uppsala, ser Region Uppsala i nuläget ingen direkt koppling mellan dödsfallet och vaccinet.
  • Som en rutinåtgärd har regionen gjort en biverkningsrapport om händelsen till Läkemedelsverket.