MENTORSKAP

Navigatorcentrum söker volontärmentorer till unga

2:20 min
  • Navigatorcentrum i Östersund söker just nu volontärsmentorer till två unga som kommer hit från andra EU-länder och är här i upp till ett år.
  • "När man kommer som volontär och inte känner en människa så är det viktigt att ha någon som visar en runt", säger Liv Robén, projektledare på Navigatorcentrum vid Östersunds kommun.
  • "Just nu är det en ännu större utmaning med pandemin men man kan vara digital mentor", säger Liv Robén.