Coronavaccin

Få allvarliga biverkningar bland vaccinerade

1:39 min
  • Läkemedelsverket har fått uppgift om ett 40-tal personer med misstänkta biverkningar efter vaccination mot covid-19 i Sverige.
  • Av drygt 80 000 vaccinerade har fjorton personer drabbats av symtom, som bedöms som allvarliga – i ett fall ansiktsförlamning och i ett fall en kraftig allergisk reaktion.
  • Sju dödsfall har också registrerats bland personer som tagit vaccinet, men det finns inget som tyder på att vaccinet är orsaken.