نگرانی از تطبیق واکسین مدرنا؛ در صورت عوارض جانبی دولت وعده جبران خسارت داد

1:46 min

• دولت اعلام کرده است که در صورت  که فردی به دلیل تزریق واکسین مدرنا، آسیب ببیند خسارت پرداخت خواهد کرد.

• گفته شده است که شرکت تولید کننده، در سویدن شامل بیمه بیماران نمی‌گردد. پیش از این چندین حوزه بهداشتی درکشور نسبت به تطبیق واکسین مدرنا اظهار تردید کرده بودند چون ضمانتی در این زمینه مطرح نیست.

• در حال حاضر کار روی مقدمات قانونی جریان دارد که شرکت مدرنا نیز شامل بیمه بیماران در سویدن شود. لنا هالنگرین وزیر امور اجتماعی در نشست خبری گفت: بدون در نظرداشت اینکه چه زمانی این تصمیم اتخاذ خواهد شد دولت همواره متعهد به پرداخت خسارت است.