USA

Röstningen klar – Trump ställs inför riksrätt igen

1:59 min
  • En majoritet i representanthuset i USA har röstat ja till ett riksrättsåtal mot president Donald Trump.
  • 232 av representanthusets ledamöter röstade för, 197 emot och 4 ledamöter har inte röstat. Av de ledamöter som röstat för är 10 republikaner.
  • När representanthuset godkänt riksrättsåtalet går det vidare till senaten, som agerar domstol och avgör om Trump är skyldig eller inte.